ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน The Art of Happiness at Work

งานออกแบบปกหนังสือ ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน Dalai Lama เขียนโดย ฮาเวิร์ด คัทเลอร์ ผลงานลำดับต่อจาก ศิลปะแห่งความสุข ที่สร้างปรากฏการณ์ขายดีทั่วโลก

Client : Book One Press
Kind : Pocket Book
URL: –